A módosítások következtében az eddig megszokottakhoz képest mostantól sokkal több helyen szükséges az arcot, orrot eltakarni, ami most már csak maszkkal történhet, továbbá jóval komolyabb szankciókra számíthatnak a szabályszegők.

 

Mikor és hol kötelező az orr, száj eltakarása?

Szeptember 21-étől a hatodik életévét be nem töltött gyermek kivételével mindenki köteles maszkot viselni az alábbi helyszíneken, helyiségekben:

  • tömegközlekedési eszközökön, illetve minden olyan helyiségben, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak;
  • a vendéglátó üzletben vásárlás, vagy ott történő munkavégzés során (kivéve, aki vendégként tartózkodik az üzletben);
  • a bevásárlóközpont területén (itt is kivételt képeznek az üzletek vendégei, illetve azok, akik sportolásra szolgáló helyiségben tartózkodnak a komplexumban);
  • a színházi, zenei táncos esemény helyszínén (kivéve az előadó-művészeket),
  • illetve a mozi, múzeum, valamint a könyvtárak látogatók számára nyitva álló területein.

Úgyszintén kötelező maszkot viselni a közigazgatási szervek, illetve a posta  ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik.

Természetesen kötelező maszkot viselni az egészségügyi intézményekben is, kivéve az ott kezelt betegeket, ha kórtermükben tartózkodnak. A szociális intézményekben élők a közösségi programok alkalmával és a közösségi tereken tartózkodva kötelesek maszkot viselni. A szociális intézmény dolgozóira ez a kötelezettség akkor vonatkozik, ha közvetlenül érintkeznek az ellátottakkal, vagy ha tőlük tartósan 1,5 méteren belüli távolságban vannak.

Az orr és a száj eltakarására kizárólag orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) lehet használni.

Szankciók alkalmazása

A 431/2020. (IX. 18.) kormányrendelet alapján az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a fent felsorolt helyiségekben tartózkodók viseljék a maszkot és azt megfelelő módon használják.

A szabályszegőkkel szemben a tömegközlekedési szolgáltató akár pótdíjfizetési kötelezettséget is előírhat. Ha pedig az utas a sofőr vagy más alkalmazott felszólítására sem tartja be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, akkor a járműről – akár rendőri közreműködéssel – le kell szállítani és ellene szabálysértési eljárást kell kezdeményezni közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés gyanúja miatt.

A kötelezettség teljesítését az üzletek, hivatalok, intézmények is ellenőrizni tartoznak, és ha valaki felszólítás ellenére sem tartja be a rendelkezéseket, akkor az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a helyiséget a szabályszegő elhagyja; ennek érdekében akár rendőrségi intézkedést is kezdeményezhet. A kötelezettség teljesítését, illetve annak betartatását a szolgáltatást végzőknél akár a rendőrség, akár a kormányhivatalok, kereskedelmi szolgáltatók esetében pedig a kereskedelmi hatóság is ellenőrizheti, és komoly szankcióra is számíthat, aki nem tesz meg mindent a kötelezettség betartatása érdekében.

Rendezvények, vendéglátó üzletek nyitva tartására, működésére vonatkozó szabályok

A mai naptól zenés, táncos rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

Zenés, táncos rendezvény, legyen az akár nyilvános, vagy zárt szervezésű, illetve rendszeres, vagy alkalmi jellegű, továbbra is csak abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével csak azok és annyi időre tartózkodhatnak, amíg az általuk megrendelt élelmiszert átveszik, illetve annak vételárát kiegyenlítik.

Köznevelési, szakképző intézményekben irányadó szabályok

Október 1-jétől a köznevelési, illetve szakképzési intézményekbe a dolgozók és a diákok is csak testhőmérséklet-ellenőrzést követően léphetnek majd be. A dolgozók és a nagykorú tanulók csak akkor léphetnek be az intézménybe, ha testhőmérsékletük nem haladja meg azt a mértéket, melyet a későbbiekben az országos tisztifőorvos határozatában hirdet majd ki. A kiskorúakat, ha testhőmérsékletüket magasabbnak ítélik a megengedettnél, az intézményen belül elkülönítik, és erről szüleiket haladéktalanul értesítik.

Október 1. után az intézményekben az ott dolgozókon kívül csak a tanulók, illetve azon nagykorú személyek tartózkodhatnak, akik a megfelelő maszkviselés mellett kísérik be a gyermeket.

Védőoltásra, tesztelésre vonatkozó módosuló szabályok

A 433/2020. (IX. 18) kormányrendelet alapján október 1. után az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag 2020-ban és 2021-ben térítésmentesen igényelhető.

Úgyszintén ez a rendelet rögzítette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos PCR-teszt hatósági árát is. Ennek értelmében a mai naptól az  a  személy, aki a  SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, a tesztelésért legfeljebb 19 500 forint megfizetésére kötelezhető.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos