A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) megkeresésére a Belügyminisztérium illetékes helyettes államtitkára a gyógymasszőr szakképzettség egészségügyi alkalmassági feltételei módosításának kezdeményezését ígérte annak érdekében, hogy a szakmai oktatást elvégezhessék a látássérült személyek is.

Az MVGYOSZ felé több látássérült személy is jelezte, hogy el szerették volna végezni a rehabilitációs terapeuta szakmai képzés gyógymasszőr szakma irányát, azonban a képző intézmény arra hivatkozással utasította el jelentkezésüket, hogy ők látássérülésük miatt egészségügyi okból alkalmatlanok.

Emiatt az MVGYOSZ levélben többszöri alkalommal a Belügyminisztériumhoz fordult, és kérte, hogy amennyiben jogszabályi akadálya van annak, hogy a látássérült személyek részt vehessenek e szakmai oktatásban, úgy a minisztérium kezdeményezze annak módosítását, mivel a gyógymasszőr munka ellátására önállóan, teljeskörűen képesek a látássérült személyek is.

2023. október 4-én kelt válaszlevelében a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára az alábbiakról tájékoztatta az MVGYOSZ-t.

A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet mellékletének I. rész Valamennyi egészségügyi tevékenységet kizáró kórképek 5. pontja szerint kizáró ok a súlyos és nem korrigálható látásromlás, kivéve a külön jogszabály szerinti masszőr szakképesítéssel rendelkezőket, amennyiben a szakképesítésüknek megfelelő tevékenységet végeznek.

A szakképzés átalakításával változott a megszerezhető szakmák, és szakképesítések rendszere. Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban, szakképző intézményben elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakképző intézmény vagy felnőttképző által szervezett szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a megszerezhető szakmák jegyzéket. Ennek megfelelően a szakmajegyzékben szereplő szakma a rehabilitációs terapeuta és a szakma iránya a gyógymasszőr szakképzettség.

Fentiek alapján az új képzési szerkezetben a gyógymasszőr szakképzettségnek, és nem masszőri szakképesítésnek felel meg, ezért a tevékenység végzéséhez szükséges a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet mellékletének I. rész Valamennyi egészségügyi tevékenységet kizáró kórképek 5. pontjának megfelelő korrigálása. A helyettes államtitkár szerint a jogszabály módosítása indokolt, amelyet kezdeményezni fognak.

Amint a jogszabály módosítása megtörténik, arról is tájékoztatást fogunk közzétenni az MVGYOSZ honlapján.

dr. Weninger Magda
jogtanácsos