Megjelent a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) kormányrendelet. Ennek alapján 2023. január 1-jétől 15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított bizonyos ellátásokat, köztük az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát. A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.

A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. szerinti alapösszeg 129 860 forint. (Az alapösszeg határozza meg a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás lehetséges minimumát és maximumát, illetve azt, hogy aki nem rendelkezik havi átlagjövedelemmel, milyen összegű ellátásra jogosult.)

Ha a saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg, a megemelt összeget kell a továbbiakban folyósítani, illetve megállapítani.

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy rokkantsági ellátásnak, rehabilitációs ellátásnak a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a 15 százalékos mértékkel szintén meg kell emelni.

A rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. A fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítják, így ezeknél az ellátásoknál a februári utalásokban fog megjelenni az emelés.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Dr. Weninger Magda
jogtanácsos