Az MVGYOSZ a középiskolában tanuló látássérült diákok tankönyvellátásában működik közre. Kizárólag az Oktatási hivatal honlapján, az adott tanévre vonatkozóan közzétett közoktatási tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek speciális formátumúvá alakítását (adaptálását) vállalja, a vonatkozó jogszabályi háttér figyelembevételével. Adaptált tankönyveket kivétel nélkül, csak a látássérült diákot oktató tanintézmények rendelhetnek.

Az adaptált tankönyv

Az esélyegyenlőséghez és az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő jogok gyakorlását a középiskolai tanulmányokat folytató diákoknak is lehetővé kell tenni. Ezért számukra olyan formátumban kell biztosítani a tankönyveket, amelyek alkalmasak arra, hogy azokat az ép látású diákokéval megegyező minőségben, önállóan használhassák. Ezért nem elégséges az, ha csupán a tankönyvek szöveges tartalmához biztosít hozzáférést a tanintézmény, hanem a képek, ábrák megismerését is lehetővé kell tenni, illetve a matematikai, fizikai és kémiai egyenletek, függvények és kották is a hozzáférhető formátumú változatú tankönyvek részét kell, hogy képezzék.

A tankönyv adaptálás

Adaptálásnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során az eredeti, síkírásban elkészített tankönyvet az adott diák által hozzáférhető formátumúvá (Braille-nyomtatású, vagy képernyőolvasó szoftverrel használható) változatúra konvertálása történik meg, kiegészítve a képeket, ábrákat helyettesítő szövegekkel és egyéb, vizuálisan jelölt kiemelések jelzésével. A képernyőolvasó szoftverek csak részben vannak felkészítve matematikai és kémiai, vagy fizikai egyenletek, függvények, kották értelmezésére, ezért az ilyen tartalmakat szintén át kell alakítani úgy, hogy – ahogy egy ép látású diák látja azt – a látássérült tanuló is el tudja olvasni azokat. A tankönyvek adaptálása szakértelem- és időigényes feladat. Ezért az ehhez társuló költségek kiemelkedően magasak. A jelentős előállítási költséget – bár a nyomtatott tankönyvek áránál drágább egy adaptált tankönyv – a szolgáltatásért felszámított díj csak töredékesen fedezi.

Adaptált tankönyvek rendelésének menete

  1. Az oldal alján található online levelezőrendszeren keresztül fel kell venni a kapcsolatot az Adaptáló csoporttal.
  2. Az Adaptáló csoport egy ajánlatkérő formadokumentumot küld e-mail-ben.
  3. Az ajánlatkérő formadokumentumban meg kell határozni, hogy mely tankönyvek adaptálását kéri az Ajánlatkérő
  4.  A kitöltött ajánlatkérő lapot vissza kell küldeni e-mailben az Adaptáló csoportnak.
  5. Az ajánlatkérésre válaszul árajánlatot és megrendelőlapot küld az Adaptáló csoport Ajánlatkérőnek.
  6. Az ajánlat alapján Ajánlatkérő kiválasztja a megrendelőlapon, hogy mely tankönyveket rendeli meg, majd a kitöltött megrendelőlapot kinyomtatja és a tanintézmény cégszerű aláírásával ellátja.
  7. A kinyomtatott és cégszerű aláírással ellátott megrendelőlapról digitális másolatot készít, melyet e-mailben megküld az Adaptáló csoportnak.
  8. A kinyomtatott és cégszerű aláírással ellátott megrendelőlap eredeti példányát Megrendelő postai levélben elküldi az MVGYOSZ, MVGYOSZ, Adaptáló csoport; Budapest; Pf.: 44; 1106 címére.
  9.  Az adaptáló csoport érkezteti a megrendelést és erről e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

Számlázás és fizetés

A számlázás és fizetés módjáról az MVGYOSZ e-mailben tájékoztatja a megrendelőt.

Az adaptált tankönyvek szállítása Megrendelő címére

Az adaptált tankönyveket az MVGYOSZ tértivevényes postai küldeményként juttatja el a Megrendelő címére.
Raktári készletről rendelhető tankönyvek
A raktári készleten szereplő tankönyveket rövid határidővel szállítja az MVGYOSZ.
Azon tankönyvek esetében, amelyek nem szerepelnek a raktári készleten, ki kell várni az adaptálási folyamat időtartamát.

Raktári készletről elérhető könyvek

Kapcsolatfelvétel

Speciális formátumú tankönyv megrendeléséhez, illetve további kérdés esetén kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével írjon nekünk: