Az MVGYOSZ az általános és  középiskolában tanuló látássérült diákok tankönyvellátásában működik közre. Adaptált tankönyveket kivétel nélkül, csak a látássérült diákot oktató tanintézmények igényelhetnek.

Az adaptált tankönyv

Az esélyegyenlőséghez és az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő jogok gyakorlását az általános és középiskolai tanulmányokat folytató diákoknak is lehetővé kell tenni. Ezért számukra olyan formátumban kell biztosítani a tankönyveket, amelyek alkalmasak arra, hogy azokat az ép látású diákokéval megegyező minőségben, önállóan használhassák. Ezért nem elégséges az, ha csupán a tankönyvek szöveges tartalmához biztosít hozzáférést a tanintézmény, hanem a képek, ábrák megismerését is lehetővé kell tenni, illetve a matematikai, fizikai és kémiai egyenletek, függvények és kották is a hozzáférhető formátumú változatú tankönyvek részét kell, hogy képezzék.

A tankönyv adaptálás

Adaptálásnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során az eredeti, síkírásban elkészített tankönyvet az adott diák által hozzáférhető formátumúvá (Braille-nyomtatású, vagy képernyőolvasó szoftverrel használható) változatúra konvertálása történik meg, kiegészítve a képeket, ábrákat helyettesítő szövegekkel és egyéb, vizuálisan jelölt kiemelések jelzésével. A képernyőolvasó szoftverek csak részben vannak felkészítve matematikai és kémiai, vagy fizikai egyenletek, függvények, kották értelmezésére, ezért az ilyen tartalmakat szintén át kell alakítani úgy, hogy – ahogy egy ép látású diák látja azt – a látássérült tanuló is el tudja olvasni azokat. A tankönyvek adaptálása szakértelem- és időigényes feladat. Ezért az ehhez társuló költségek kiemelkedően magasak. A jelentős előállítási költséget – bár a nyomtatott tankönyvek áránál drágább egy adaptált tankönyv – a szolgáltatásért felszámított díj csak töredékesen fedezi.

Számlázás és fizetés

A számlázás és fizetés módjáról az MVGYOSZ e-mailben tájékoztatja a megrendelőt.

Az adaptált tankönyvek szállítása Megrendelő címére

Az adaptált tankönyveket az MVGYOSZ tértivevényes postai küldeményként juttatja el a Megrendelő címére.
A raktári készleten szereplő tankönyveket rövid határidővel szállítja az MVGYOSZ.
Azon tankönyvek esetében, amelyek nem szerepelnek a raktári készleten, ki kell várni az adaptálási folyamat időtartamát.

Kapcsolatfelvétel

Speciális formátumú tankönyvvel kapcsolatosan kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével írjon nekünk: