Az MVGYOSZ mint kiadó ingyenes ismeretterjesztő és kulturális kiadványokat, valamint megvásárolható könyveket készít.

Ingyenes, ismeretterjesztő és kulturális kiadványok

Ingyenes kiadványainkat a megvásárolható könyvek alatt lévő Ingyenes, ismeretterjesztő és kulturális kiadványok című lapfülre kattintva pdf. formátumban letölthetőek.

Megvásárolható könyvek

Az MVGYOSZ kiadásában megjelentetett, a látássérültséghez, a látássérült emberekhez kapcsolódó könyvekről található információkért kérjük görgessen lejjebb.

Az MVGYOSZ az elmúlt évtizedekben több alkalommal is jelentetett meg olyan könyveket, amelyek a látássérült személyekhez köthetők. Ezek közül az MVGYOSZ segédeszközboltjában az alábbiak vásárolhatók meg:

Bieber Mária – Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe”
Kép: Bieber Mária könyvének borítója

Ajánlás:

Ez a könyv több mint, amit a Bevezetésben ígér. Több, mint ~tájékoztató jellegű munka”. Tankönyv és lebilincselő olvasmány egyszerre. Végig ébren tartja az érdeklődést, és a feladatok elvégzésére ösztönöz. A feladatok felépítésében meg mutatkozik a felkészült, jó tanár alapossága. Megfelelő az Új ismeret közlésének és a gyakorlásra szánt feladatoknak az aránya. Személyes hangvétele, történetei, Szép idézetei jutalom is lehet az elvégzett feladatokért.
A tapintást fejlesztő játékok bemutatása gyakorlati segítséget nyújt tanárok és szülők számára.
Louis Braille életének ismertetése, a Mellékletben megtalálható regényrészlet, a versek, a Pedro Zurita által írt képzeletbeli levél szép, emberközeli megemlékezés a tudósról.

A kisebb egységek — Érdekesség, Feladatok, Figyelem, Jó tudni — váltakozása során szinte beszélgető partnerré válik az író.

Ajánlom a könyvet:

  • az integráltan tanuló gyerekek tanárainak,
  • a látássérült gyerekek szüleinek,
  • a gyógypedagógus-hallgatóknak,
  • a látásukat később elveszítetteknek
  • és azoknak is, akik a Braille-írást már ismerik.

A Bevezetés a Braille-írás-olvcisás „rejtelmeibe” című könyv nem csak tanít, hanem összefoglalja mindazt az ismeretet, ami szükséges ahhoz, hogy a vakok írása ne titokzatos „pöttytenger” legyen, hanem kapcsolat a látássérült és a látó emberek között.

Jó tanulást és a felfedezés örömét kívánom minden olvasónak!

Pázmándiné Erőss Andrea

Kiadó: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Kiadás éve: 2017
Nyomda: Poremba Nyomda
ISBN 978-6 1 5-80330-6-0

Ára: 3.600 Ft

Hogyan segíthetek

Hogyan segithetek című kiadvány borítója

A Hogyan segíthetek c. tájékoztatófüzetben az Olvasó választ kap azokra a kérdésekre, amiket akkor tenne fel, ha egy látássérült személlyel találkozna és szeretne neki segítséget nyújtani.

A kiadvány letöltése .pdf formátumban

Vakok Világa – Centenáriumi, ünnepi lapszám

Vakok Világa 2018 októberi számának borítója

A Vakok Világa folyóirat 2018. októberi, ünnepi lapszámának síkírású változata 100 oldalon, gazdag kép illusztrációval jelent meg. A lapszám cikkei tartalmazzák az MVGYOSZ elmúlt 100 évének legfontosabb eseményeit, az elért eredményeket és a látássérült személyek által a szervezet jövőjéről alkotott képet.

A kiadvány letöltése .pdf formátumban

Múlt, Jelen, Jövő

Múlt Jelen Jövő című kiadvány borítója

A Múlt, Jelen, Jövő című verseskötetet az MVGYOSZ a Centenáriumi Év emlékére adta ki. A könyvben olvasható költeményeket látássérült személyek írták.

A kiadvány letöltése .pdf formátumban

Óda a fényhez

Kép: Óda a fényhez című könyv borítója

Előszó

Nem akarom szépíteni a dolgot, így hát bevallom, amikor megkértek, hogy szerkesszek egy antológiát vak költők és írók műveiből, meghökkentem. Eszembe ötlött Homérosz és Milton, de a maiak közül csupán egy-két író nevét és műveit ismertem. Kíváncsi lettem. Felébredt bennem a szamaritánus is, miért tagadnám? Elvállaltam a feladatot. Megrettentem, amikor az irdatlan mennyiségű kéziratot megkaptam. Hónapokig olvastam, válogattam. Megrendítő élmény volt. Ezek a sorsok! Ez az irodalom! Mert nem kétséges, itt valódi irodalomról van szó. Es igazi költőkről, írókról, akik nem csupán sorsukkal, hanem műveikkel is katarzist váltanak ki az olvasókból. Hazánkban eddig még soha nem jelent meg antológia látássérült szerzők alkotásaiból. Már korábban is felmerült az igény arra, hogy írásaikból készüljön egy válogatás. Szinte minden szerzőnek közölték néhány alkotását a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének újságjai, többekét pedig helyi, megyei és országos lapok is. Vak és gyengénlátó szerzők műveiből körülbelül négy évtizede rendeztek és rendeznek irodalmi esteket, műsorokat Budapesten és vidéken egyaránt. Egy-egy szerző verse, novellája többször elhangzott a rádió különböző irodalmi műsoraiban. A Társalgó című műsor 1991. január 15-én a látássérült szerzők műveiből adott válogatást. A vak költők és írók azonban még Így sem kapják meg azt a nyilvánosságot, amit megér 4emelnek. 1990 októberében született meg az a gondolat, hogy össze kell gyűjteni a látássérült szerzők írásait. A gyűjtő, feltáró munkát dr. Baranyi Imréné, Lak István és Rózsa Dezső kezdte el 1991 januárjában, s júniusban fejezték be. A gyűjtők munkáját nehezítette, hogy főként az elhunyt szerzők művei nehezen voltak fellelhetők. Különösen sok munkát vett igénybe azon szerzők műveinek összegyűjtése, akik Braille- írással készítették alkotásaikat. A beérkezett művekből a válogatás 1991 végére fejeződött be. A válogató szerkesztő negyvenhét alkotó közül harminchat Szerző verseiből, novelláiból állította össze a készülő kötet anyagát. A válogatás után következett a szerzők életrajzi anyagának összegyűjtése, feldolgozása. Az életrajzi jegyzeteket Lak István tanár állította össze. Az antológia szerzői közül tizenheten már elhunytak. A kötet legrégebbi Szerzője 1875-ben, a legfiatalabb pedig 1966-ban született. Az antológiában tizenhárom nő és huszonhárom férfi lírai és prózai művei találhatók. A szerzők közül tizenkettőnek jelent meg egy vagy több kötete. A költők, írók többsége főként felnőtt korában került a látássérültek sorába, nyolc szerző végzett a vakok általános iskolájában. Hét alkotó a fővárosban, a többi vidéken, nyolc pedig országunk mai határain túl született, közülük öt Erdélyben, kettő a Felvidéken és egy Kárpátalján. A gyűjtők igyekeztek felkutatni minden szerzőt. Bizonyára akadnak azonban olyanok, akik kimaradtak a kötetből. Az antológia megjelenésének hatására lehetséges, hogy régi szerzők kerülhetnek elő a feledés homályából, s újabb vak költők és írók bukkanhatnak fel az ismeretlenségből. Ez is az egyik célja ennek az antológiának.

Körmendi Lajos

Kiadó: Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Kiadás éve: 1992
Nyomda: Tisza Nyomda KR, Szolnok
ISBN 963 03 3436 4