A projekt háttere és célkitűzései

A látássérült gyermekek és fiatalok törvényben meghatározott nevelési és oktatási feltételei intézményi szinteken eltéréseket mutatnak a mindennapok iskolai gyakorlatában. Ezért a középiskolát végzett fiatalok egy része a továbbtanulás vagy szakmai képzés területén az azonos korú látó társaikhoz viszonyítva hátrányos helyzetbe kerül.

A fenti megállapítások alapján a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2017 augusztusában elindított egy projektet, amelynek célja a középiskolás látássérült tanulók tanulási és tanítási helyzetének felmérése és a „jó gyakorlat” elemzése alapján a feltételek javítását szolgáló javaslatok kidolgozása.

A Projekt vállalt feladatai:

 • A célcsoporttal foglalkozó intézmények, az érintett látássérült fiatalok, családtagjaik, tanáraik felkeresése és felkérésük az együttműködésre
 • A munkamódszerek kidolgozása
 • Célzott adatgyűjtés, az adatok kiértékelése
 • A pozitív és negatív gyakorlat és kihatásaik elemzése
 • A hazai és nemzetközi „jó gyakorlat” alapján a tanulás-tanítás feltételeinek javítását szolgáló javaslatok kidolgozása
 • Disszemináció – a tudás megosztása

A projekt 5 éves tervei között szerepel:

 • tréningek szervezése az egyenlő esélyű oktatásért
 • események szervezése, ahol felhívjuk a figyelmet az elérhető tanításra-tanulásra
 • tanulásban segítő eszközök beszerzése és terjesztése
 • egy olyan webhely létrehozása, ahol a jó gyakorlatok terjedhetnek, illetve újabb jó gyakorlatok kerülhetnek begyűjtésre

A projekt 10 éves tervei között szerepel:

 • a középiskolás látássérült tanulók mellett az általános iskolás korú és a felsőoktatásban tanuló látássérült diákok jó gyakorlatokkal történő segítése

Mi az a “jó gyakorlat”?

A jó gyakorlatok bizonyítják, hogy a befogadó szemléletű iskolai nevelés-oktatásban részvevő látássérült diákok, az osztályközösségbe való sikeres beilleszkedésük esetén, a tanulócsoport többi tagja kapcsolatteremtő képességének fejlődését, tudásuk gazdagítását is eredményezheti.

Ugrás a jövő kilátásai weboldalra