Loading...

Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége az MVGYOSZ természetes személy tagjai (egyéni tagok, akik tagsági jogviszonyukat az MVGYOSZ-nél, és nem annak valamely tagegyesületénél tartják fenn) részére pályázatot hirdet segédeszköz vásárlás támogatására, az alábbi feltételekkel:

 

1. A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás támogatására nyújtható be - ide értve a vakvezető kutya

    használatba vételi díját is.

 

2. Pályázhatnak az MVGYOSZ természetes személy tagjai, amennyiben a 2012. évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

    A pályázat - a pályázók számától függően - a segédeszközök árának maximum 80 %-át, de mindösszesen 180 ezer forintot térít meg.

 

3. Pályázni kizárólag írásban, a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet.

   A pályázathoz csatolni kell a tagsági igazolvány fényképes és bélyeges oldalának fénymásolatát!

   A pályázati adatlap beszerezhető az MVGYOSZ hivatalában (Szabó Edinánál), vagy letölthető a Szövetség internetes honlapjáról.

 

4. A pályázatok beérkezési határideje 2012. május 2.

    A pályázatokat az MVGYOSZ címére kell megküldeni (1146 Budapest, Hermina út 47.) vagy személyesen is leadhatóak az MVGYOSZ titkárságán

    munkaidőben, 8:00 és 16:00 óra között.

 

A beérkezett pályázatokat az MVGYOSZ a természetes személy tagokból létrehozott háromtagú bizottsága legkésőbb 2012. június 30. napjáig bírálja el.

A nyerteseket írásban értesítjük a döntést követő 8 napon belül azzal, hogy – figyelemmel az elszámolás határidejére – a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszközt legkésőbb 2012. szeptember 15. napjáig megvásárolják, és a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési (ÁFA-s) számlát a megjelölt határidő leteltéig benyújtják.

Az Országos Szövetség hivatala a támogatott eszköz meglétét a vásárlástól számított 3 évig ellenőrizheti, továbbá a pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át.

Figyelem! A korábbi gyakorlattól eltérően a pályázaton nyertes személyeknek nem kell a támogatás összege után adózniuk és adóbevallást készíteniük!

 

Budapest, 2012. február 24.

  

Szakály Melinda

elnök

 

 

 

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Normál

Nyelvek