Loading...

Utazási kedvezmények Magyarországon

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről a  85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet rendelkezik.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak:

A rendelet 8. §-a szerint:

„Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik;

c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;

i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi közlekedésben).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.
(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek kivételével - a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.”
 

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye:

 
- vak személy
 
Kedvezmények a helyközi közlekedésben,jegykedvezmény, bérletkedvezmény
(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbuszközlekedés, komp- és révközlekedés)                          90 %
 
Kedvezmények a helyi közlekedésben, bérletkedvezmény, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)  100 %
 
 
- a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy
 
Kedvezmények a helyközi közlekedésben, jegykedvezmény, bérletkedvezmény
(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbuszközlekedés, komp- és révközlekedés)                         90 %
 
Kedvezmények a helyi közlekedésben, bérletkedvezmény, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)  100 %
 
 
- a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője
 
Kedvezmények a helyközi közlekedésben, jegykedvezmény
(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbuszközlekedés, komp- és révközlekedés)           90 %
 
Kedvezmények a helyi közlekedésben  (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)                  100 %

 

A rendelet teljes egészében itt megtekinthető.
 
 
mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek