Loading...

Tankönyvellátás

 

 2016/2017 évi. akadálymentes tankönyvek rendelésének módja:

 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: „8. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) közreműködésével is megszervezheti.”

Ha a nevelő-oktató iskola (a továbbiakban Megrendelő) a tankönyvellátást, vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével kívánja megszervezni, a tankönyvrendelést a Szövetség által meghatározott módon kell végrehajtani

Tankönyvrendelés módja

1. Az alább letölthető Excel formátumú ajánlatkérő lapot ki kell tölteni, értelem szerűen.

2. Az ajánlatkérőlapot Excel fájl-ban el kell küldeni a tankonyv@mvgyosz.hu címre.

3. Az e-mailben elküldött ajánlatkérő lapra e-mailben 1 munkanapon belül, azt megerősítő postai levélben, cégszerű aláírással ellátva pedig postafordultával árajánlatot küldünk.

4. Az árajánlatunkat tartalmazó e-mailhez mellékletként csatolunk egy előkészített megrendelőlapot is. Az előkészített megrendelőlapon ki kell választani a megrendelni kívánt tankönyveket, majd mentést követően e-mailben el kell küldeni a tankonyv@mvgyosz.hu címre a megjelölt megrendelési határidőig, és kinyomtatva, a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátva postai úton el kell küldeni az alábbi postacímre:

Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége

Tankönyvrendelés

Budapest

Hermina út 47.

1146

6. A tankönyveket minden diáknak külön meg kell rendelni akkor is, ha több diák egyforma tankönyveket használ ugyanúgy, ahogy a nem látássérült diákok esetében is minden egyes diáknak külön tankönyvet rendel az iskola.

Tankönyvrendelés (e-mail küldés) megjelölt határideje: 2016. május 30.

Határidőn túli tankönyvrendelés

Lehetőség van a megjelölt határidőn túl is tankönyvrendelésre. Az ajánlatkérés és rendelés módja megegyezik a határidőre történő ajánlatkérés és rendelés módjával. A határidőn túli tankönyvrendelések esetében az iskolakezdésre történő teljesítést nem tudjuk garantálni.

 

Budapest, 2016. május 9.

 

Dr. Nagy Sándor

MVGYOSZ elnöke

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek