Loading...

Tankönyvellátás

2017/2018 évi. akadálymentes tankönyvek rendelésének módja:

 

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.13) EMMI rendelet 31. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

31. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: közreműködő) bevonásával is megszervezheti, figyelemmel az R. 8. §-ára.

(3) A közreműködő az elektronikus úton megküldött tankönyveket a vak és gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára átdolgozza, és a beérkezéstől számított hatvan napon belül megküldi az iskoláknak. Az előállított tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A közreműködő az előállított és az iskoláknak megküldött tankönyvekről nyilvántartást vezet.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) pedig az alábbiak szerint rendelkezik:

„8. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) közreműködésével is megszervezheti.”

Ha a nevelő-oktató iskola (a továbbiakban Megrendelő) a tankönyvellátást, vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével kívánja megszervezni, a tankönyvrendelést a Szövetség által meghatározott módon kell végrehajtani:

 

Tankönyvrendelés módja

1.  Az alább letölthető Excel formátumú ajánlatkérő lapot ki kell tölteni, értelem szerűen.

2.  Az ajánlatkérőlapot Excel fájl-ban el kell küldeni a tankonyv@mvgyosz.hu címre.

3.  Az e-mailben elküldött ajánlatkérő lapra e-mailben 2 munkanapon belül, azt megerősítő postai levélben, cégszerű aláírással ellátva pedig postafordultával árajánlatot küldünk.

4. Az árajánlatunkat tartalmazó e-mailhez mellékletként csatolunk egy előkészített megrendelőlapot is. Az előkészített megrendelőlapon ki kell választani a megrendelni kívánt tankönyveket, majd mentést követően e-mailben el kell küldeni a tankonyv@mvgyosz.hu címre a megjelölt megrendelési határidőig, és kinyomtatva, a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátva postai úton el kell küldeni az alábbi postacímre:

Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége

Tankönyvrendelés

Budapest

Hermina út 47.

1146

6.  A tankönyveket minden diáknak külön meg kell rendelni akkor is, ha több diák egyforma tankönyveket használ ugyanúgy, ahogy a nem látássérült diákok esetében is minden egyes diáknak külön tankönyvet rendel az iskola.

Tankönyvrendelés (e-mail küldés) megjelölt határideje: 2017. május 30.

Határidőn túli tankönyvrendelés

Lehetőség van a megjelölt határidőn túl is tankönyvrendelésre. Az ajánlatkérés és rendelés módja megegyezik a határidőre történő ajánlatkérés és rendelés módjával. A határidőn túli tankönyvrendelések esetében az iskolakezdésre történő teljesítést nem tudjuk garantálni.

 

Budapest, 2017.04.21

 

                                                                                                  Dr. Nagy Sándor

 

                                                                                                          MVGYOSZ elnöke

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek