Loading...

Tankönyvellátás

 

Ezeken az oldalakon az alap- és középfokú oktatásban résztvevő diákok és az őket tanító pedagógusok találhatnak információkat, valamint böngészhetik a hangoskönyvként rendelkezésre álló középiskolai tankönyvek listáját.

* * *

A 2015/2016-os tanévre vonatkozóan az alábbiakban olvashatják az iskolák részére megküldött részletes tájékoztatót a tankönyvellátásról.

  
 Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
 
Tájékoztatom arról, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az idén is készséggel áll azon iskolák részére ahol látássérült diákok továbbképzése folyik.
Diákjaik tankönyveinek, általuk akadálymentesen használható formátumú változatának elkészítésében segítséget tudunk nyújtani, rendelkezésre tudjuk bocsájtani az akadálymentesített tankönyveket.
 
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: 8. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) közreműködésével is megszervezheti.  Ha az iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni.
 
A munkafolyamatok kiszámíthatósága érdekében megrendelési határidőt állapítunk meg.
Megrendelési határidő (postára adás): 2015. május 15.
 
A megrendeléseket továbbra is csak és kizárólag a mellékelt, illetve a www.mvgyosz.hu oldalról letölthető megrendelőlapon fogadjuk el postán vagy e-mail (tankonyv@mvgyosz.hu) esetleg fax (06-1/384-50-28) elküldésével.
Amennyiben több látássérült diáknak szeretnének tankönyvet igényelni, úgy külön-külön megrendelőlap kitöltése szükséges még akkor is, ha ugyanarra a tankönyvcsomagra van szükségük.
A hozzánk beérkező igénylésre válaszul árajánlatot küldünk, és az abban feltüntetett tankönyvek megrendelését csak az árajánlat elfogadásáról beérkezett visszaigazolása után vesszük véglegesen megrendeltnek.
A fent hivatkozott kormányrendelet 8. § (2) bekezdése értelmében a Szövetség az általa megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségei - általános forgalmi adóval megnövelt - összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolával szemben.
Ez általában a 2015-2016-ös tanévre vonatkozó árak ajánlása a majdani síkkiadványok árainak tekintetében:
-              elektronikus tankönyv: a könyvek normál változatainak árának négyszerese
-              mp3 tankönyv (néhány matematika, fizika, kémia könyv): a könyvek normál változatai árának hatszorosa
-              Braille tankönyv: a könyvek normál változatai árának hatszorosa
 
A postai levélben elküldött, hiánytalanul kitöltött megrendelőlapokat az alábbi címre várjuk:
 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
1146. Budapest, Hermina út 47.
Intézményünkben a megrendelések fogadásával: Fehérné Drávucz Mária (T: 06-1-384-8440/119 m.) foglalkozik.
 
E-mail-ben, a hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott, cégszerűen aláírt megrendelőlapot digitalizált képfájl formátumban az alábbi címre kérjük elküldeni: tankonyv@mvgyosz.hu
Faxon az előzőekben ismertetett módon elkészített megrendelőlap elküldhető a 06-1/384-50-28 telefonszámra.
A megrendelt tankönyvek első félévi anyagát augusztus 31-ig teljesítjük, a második félévi anyagát pedig december 31-ig.
 
Amennyiben május 15-ig nem tudják leadni a teljes rendelést, úgy lehetőséget biztosítunk pótrendelés leadására is.
Pótrendeléseket, módosításokat, lemondásokat csak írásban, cégszerű aláírással és a Megrendelő hivatalos bélyegzőjével ellátott, postai levélben, vagy faxon küldött dokumentumban fogadunk el.
Az írásbeli lemondás hiányában a tankönyveket megrendeltnek tekintjük, az elkészült könyveket és a kiállított számlát kipostázzuk az iskolának, és azokat már nem áll módunkban visszavenni, a számlát ki kell egyenlíteni.
Az elkészült tankönyveket CD-re írva, tértivevényes postai levélben, a hozzá tartozó számlával együtt küldjük meg.
 
Végezetül felhívom figyelmét a tanulói tankönyvtámogatás igénylésének lehetőségére. Az erről szóló miniszteri rendelet vonatkozó részét csatolva megküldöm.
 
Munkánk könnyítése érdekében kérjük, hogy a diákkal szíveskedjenek a mellékelt kérdőívet kitöltetni és a megrendelőlapokkal együtt részünkre megküldeni.
 
Reméljük, szolgáltatásunk továbbra is segítséget nyújt az Önöknél tanuló látássérült diáknak, tanárainak és szüleinek egyaránt.
 
Budapest, 2015. április 22.
 
Bízva a további sikeres együttműködésben,
Üdvözlettel:
 
Dr. Nagy Sándor
MVGYOSZ elnöke
 
 

* * *

 

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Normál

Nyelvek