Loading...

Hangoskönyvtár - Szolgáltatások

A Hangoskönyvtár feladatai:
- Hangos könyvek kölcsönzése látássérült személyek részére. Hangos kiadványok postai előkészítése és küldése a látássérült személyeknek. Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás külső könyvtárakkal a színvonalas ellátás érdekében.
- Címkék, vonalkódok nyomtatása
- Pontírású feliratozás
- Katalogizálás, sorrendbe helyezés
- Számítógépes nyilvántartás frissítése
- Sérült állományok javítása
- Visszahozott könyvek visszaosztása
- Késedelmi értesítők kiküldése
- A visszaérkező könyvek, kiadványok ellenőrzése
 
A feladat hatásai:
 
- A látássérültek irodalmi, nyelvi és természettudományos, ill. egyéb ismereteinek bővülése,
- Tanulási lehetőség teremtése,
- Bővebb művelődési lehetőség,
- Integráció elősegítés,
- Életminőség javulás.
 
 
* * *
 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hangoskönyvtárának kölcsönzési szabályzata
 
A Hangoskönyvtár telefonszáma: 061/384-84-40/123. mellék
A Hangoskönyvtár e-mail címe: hangoskonyvtar@mvgyosz.hu

1. Tagsági viszony:
Az MVGYOSZ Hangoskönyvtárának bármely látássérült személy tagja lehet. Azon látássérültek, akik tagjai a Szövetségnek, ingyenesen vehetik igénybe a Hangoskönyvtár szolgáltatásait. Külföldi látássérültek, ill. szövetségi tagsággal nem rendelkező látássérültek a kölcsönzési szolgáltatást kölcsönzési díj ellenében vehetik igénybe.
Tagsági/ kölcsönzési díj külföldi látássérülteknek: 100 EU/ év

Amennyiben a kölcsönzési díj nem kerül befizetésre, a kölcsönzést fel kell függeszteni. Ez mindaddig érvényben marad, ameddig a befizetés nem történik meg.

 
2. Beiratkozás:
Beiratkozni lehet személyesen, vagy megbízott személy útján, vidéki és külföldi olvasóknak postai úton. A beiratkozáshoz szükséges a tagsági könyv és a személyi igazolvány. A postai úton történő beiratkozáskor a levélnek tartalmaznia kell a tagsági könyv számát, valamint a pontos személyi adatokat. Nem szövetségi tagoknak személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
 
3.      Beiratkozási díj szövetségi tagsággal nem rendelkező látássérülteknek: 3.000 Ft/ év.
Külföldi és nem szövetségi tagok esetén a kölcsönzés beiratkozási/kölcsönzési díj ellenében történik. Az olvasó a díj befizetése, vagy a bankszámlára átutalt összeg megérkezése után lesz a könyvtár tagja. 
A könyvtári állományt tartalmazó katalógus az árueladáson megvásárolható, illetve a www.mvgyosz.hu oldalon a Szolgáltatások/Hangoskönyvtár/Katalógus hivatkozás alatt található.
A külföldi olvasóknak a katalógusért külön nem kell fizetni, a kölcsönzési díjban a katalógus ára benne van.
A személyi adatokban történő változást haladéktalanul jelezni kell a könyvtárnak.
 
4.      Kölcsönzés:
A fővárosban lakó könyvtári tagok személyesen vagy megbízott személy útján kölcsönözhetnek olvasójeggyel.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
                                          kedd:           10.00-18.00
                                          csütörtök:       9.00-17.00
                                          péntek:          8.30-12.30

A nyitvatartási időn kívül kölcsönzés nincs. Sem a korábban kikölcsönzött könyvek visszavétele, sem új könyvek kikölcsönzése a könyvtárnak nem áll módjában.

A könyvtárból 1 alkalommal maximum 9 könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési idő 3 hónap, amely 1 alkalommal, újabb 3 hónapra hosszabbítható meg. A hosszabbítást a könyvtárosoktól külön kell kérni személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Ha a könyvek határidőre nem kerülnek vissza, késedelmi díjat kell fizetni, melynek mértéke 20 Ft/nap/könyv. A késedelmi díj fizetésének megtagadása a könyvtári tagság azonnali felfüggesztésével jár.
Fertőző betegek illetve hozzátartozóik a könyvtárat nem látogathatják. Az ilyen helyzetből adódó késést a könyvtárnak haladéktalanul jelezni kell.
A vidéki és külföldi olvasók részére a kölcsönzés postai úton történik. A Nemzetközi Postai Egyezmény Szabályzatának 11. cikkelye, valamint az 1/1966. /V.15./KPM. számú rendelet (Postaszabályzat) 11.§ /1/ bekezdés értelmében díjmentes a vakok kizárólagos használatára szolgáló hangfelvételek postai szállítása 7 kg súlyig, ha a feladó vagy a címzett a vakok valamilyen hivatalosan elismert intézménye. A díjmentes küldeményt úgy kell csomagolni, hogy tartalmát a postai kezelés során bármikor meg lehessen vizsgálni. A csomagon a „vakok küldeménye” emblémának rajta kell lennie.
Az igényelt könyvek listáját postai úton, a 06-1/384-8440-es telefonszámon vagy a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen kell elküldeni a könyvtár részére. Célszerű a lehetségesnél több könyvet feltüntetni, mert elképzelhető, hogy az igényelt mű kölcsönzés alatt áll. 
A könyvek szállítása az e célra szolgáló fémdobozokban és vászonzsákokban történik. A dobozok és a zsákok az MVGYOSZ tulajdonát képezik, csak a könyvek visszaküldésére használhatók fel.

 
5.      A hangoskönyvek használata:
A hangoskönyvek többnyire 60 perces, ritkábban 90 perces kazettákból állnak. A kazettákat gondosan kell kezelni. Felépítésükből és működési rendszerükből adódóan azonban hajlamosak a meghibásodásra. Meghibásodás esetén (szalagszakadás, filc kiesése, kazettatest törése, véletlen törlés) ne fáradozzon a hiba kijavításával, viszont haladéktalanul jelezze a könyvek visszaadásakor a könyvtárnak. Ez semmiféle megkülönböztetést, vagy büntetést nem von maga után. A hibákat azért is jelezni kell, hogy a következő olvasó már kijavítva, hibátlanul olvashassa végig a művet. Gondatlan kezelés (ételmaradék vagy egyéb szennyeződés, pl. cigarettacsikk a kazetták között, a kazetták durva bepiszkolódása) a könyvtári tagság átmeneti, többszöri ismétlődés esetén végleges felfüggesztését vonhatja maga után.
Kazetták vagy könyv-, könyvek elvesztése esetén a kazetták illetve a másolás díját a könyvtárban be kell fizetni. Ennek mértéke 300 Ft/kazetta. A fizetés megtagadása esetén az olvasó könyvtári tagságát azonnal fel kell függeszteni. A felfüggesztés mindaddig érvényben marad, amíg az olvasó a tartozását ki nem egyenlíti. A hangoskönyvek eredeti kazettáinak más típusúra való kicserélése esetére ugyanezek a szabályok vonatkoznak. A könyvtárban kölcsönözhető CD lemezek térítési díja sérülés esetén 750.-Ft, elvesztés esetén 1500.-Ft.
A kikölcsönzött könyveket más olvasónak átadni nem szabad.
A Hangoskönyvtárban megtalálható hangoskönyvek az MVGYOSZ tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért másolásuk és az interneten való közzétételük szigorúan tilos! Ennek megszegése az olvasó azonnali kitiltásával jár!
A hangoskönyvek gondos használata mind az olvasóknak, mind a szövetség illetékes dolgozóinak közös érdeke.

Budapest, 2015. június 4.

 
                                                                                                                                            

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek