Loading...

EU direktíva a webtartalmak hozzáférhetőségéről

Európai Vakok Szövetsége (EBU)

Sajtóközlemény

Párizs, 2015.12.02.

A Web-es tartalmak hozzáférhetősége: Az EU-s kormányok terve "szégyen" az EBU elnöke szerint

Három éve annak, hogy az Európai Bizottság közzétette a közszektorbeli szolgáltatók webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetét. Úgy gondoltuk, hogy a javaslat túlságosan szűk hatáskörű, így aztán örömmel láttuk, amikor az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadott el egy jelentős mértékben módosított szövegezést 2014. februárban. Ma pedig meg vagyunk döbbenve azon, az uniós kormányok miként csupaszítják le a direktívát, megfosztva azt annak tényleges tartalmától.

A Miniszterek Tanácsának közelgő ülését megelőző tárgyalások zárt ajtók mögött folynak, miközben a Luxemburgi Elnökség alatt a közelmúltban készült tervezetből (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8977-2015-INIT/hu/pdf) az látszik, hogy az EU-s kormányok az uniós polgárok millióit szándékoznak olyan digitális tartalmaktól elzárni, melyek mindenki más számára magától értetődőek!

Egyebek mellett, a javaslatok azt tartalmazzák, hogy az alkalmazásokat és a meglévő, letölthető dokumentumokat (pl. PDF, Word, stb.) nem lenne kötelező akadálymentesen hozzáférhetővé tenni. Mindezek mellett, a kormányok igen szűkkörűen akarják meghatározni a „közszektorbeliség” fogalmát, ez csak az állami, regionális és helyi önkormányzati szervekre terjedne ki, kizárva egyéb, a közjog által szabályozott és működtetett szerveket és testületeket. Az intranet és az extranet szolgáltatások sem szerepelnének a közszolgáltatások között, ezáltal jelentős hátrányt okozva a fogyatékossággal élők számára..

 

Az Európai Vakok Szövetségének (EBU) elnöke, Wolfgang Angermann így reagált: “Ez egyszerűen szégyen! Kormányaink szemmel láthatóan és nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyják az információhoz, a tartalmakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésünkre vonatkozó alapvető emberi jogunkat. Másokhoz hasonlóan, mi is ugyanúgy használunk okostelefont. Az a javaslat, hogy az alkalmazások ne essenek az irányelv hatókörébe, nem csak a mi korosztályunkkal szembeni mulasztás, de a jövő látássérültjeinek figyelmen kívül hagyása is! Elfogadhatatlan!”.

Az EU által is ratifikált, a Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény (UNCRPD) kötelező jelleggel rendelkezik az információhoz és kommunikációhoz valló egyenlő esélyű hozzáférésről (4.,9., 21., 27., 29. és 30. cikk). Az online tartalmakhoz való hozzáférés messze leggyakoribb, legegyszerűbb és leginkább kedvelt módja napjainkban az alkalmazásokon keresztül való elérés, ez éppúgy érvényes a vakokra és gyengénlátókra is. Az alkalmazásokat a köz- és egyéb szolgáltatók egyaránt széles körben használják arra, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások elérhetőek legyenek. Ezen szolgáltatások közé tartoznak többek között a netes banki ügyintézés, a, közlekedés, és egyéb közművek, mind a 28 tagállamban..

30 millió vak és gyengénlátó uniós polgárérdekeit képviselő szervezetként, az EBU arra szólítja fel az összes EU-s minisztert, hogy mindent tegyenek meg a fogyatékossággal élők milliói jogainak érvényesítéséért és védelméért. Az EP Képviselőket is arra szólítjuk fel, hogy szilárdan álljanak ki és mindent kövessenek el annak érdekében, hogy minden EU-s polgárnak egyenlő módon és megkülönböztetés-mentesen férhessen hozzá a köz- és egyéb szolgáltatásokhoz online! Arra sürgetjük a törvényalkotókat, hogy fogadják el az EBU ajánlásait (http://www.euroblind.org/media/position-papers/EBU-recommendations-to-Council-public-sector-bodies-websites-directive-May-2014.doc) és működjenek együtt velünk annak egy minden polgár számára befogadó jövő érdekében. Mint azt az EBU elnöke, Wolfgang Angermann elmondta “Három éve várunk arra, hogy a kormányok közös álláspontra jussanak. Továbbra is várunk. Ugyanakkor minden fél számára világossá akarom tenni azt, hogy a Tanács által tárgyaltak nem felelnek meg a célnak!”

 

Az EBU-ról

Az EBU /Európai Vakok Szövetsége/ egy 1984-ben alapított nonprofit civilszervezet, a WBU /Vakok Világszövetsége/ hat regionális szervének egyike. Az EBU az európai vakok és gyengénlátók érdekeit védi és képviseli, jelenleg 44 európai ország országos vakszervezeteinek hálózataként működik

6 rue Gager Gabillot 75015 PARIS (France)

Tel: +33 1 47 05 38 20 Fax: +33 1 47 05 38 21

E-mail: ebu@euroblind.org

www.euroblind.org

Twitter @euroblind

 
mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek